กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศิริศักดิ์ ถวัลย์วีระวงศ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางโชติกา ดุจจานุทัศน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนิยตา วิลัย
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 089-948-8214

นายณัฐวุฒิ กาญจนเมธี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวฐานียา เดชพร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวลลิตา ไวยติกาโร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5