สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนอัตลักษณ์โรงเรียน

"ยิ้ม ไหว้ ทักทาย"เอกลักษณ์โรงเรียน

"ถิ่นโบราณล้ำค่า บรรยากาศดี ดนตรีเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีประชาธิปไตย ใช้ชีวิตพอเพียง"

 

คำขวัญ

"ประพฤติดี  มีวิชา  สามัคคี  มีวินัย"


สีประจำโรงเรียน

"น้ำเงิน - ขาว"

 

สัญลักษณ์โรงเรียน
ท้าวสุรนารี | ย่าโม