ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ธ.ค. 63 ถึง 13 ธ.ค. 63 หยุด เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ (10-11-12-13)
- -
09 ธ.ค. 63 กรีฑา คณะสี
01 ธ.ค. 63 ถึง 03 ธ.ค. 63 กีฬาสี
30 พ.ย. 63 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2
19 พ.ย. 63 ถึง 22 พ.ย. 63 หยุด ตามมติคณะรัฐมนตรี (19-20-21-22)
- -
09 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบปลายภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 ต.ค. 63 คณะครูประชุมประจำเดือน เวลา 15.00น
สุภาพ -
23 ต.ค. 63 หยุด เนื่องในวันปิยมหาราช (23-24-25)
- -
21 ต.ค. 63 ปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี
ชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ต.ค. 63 บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 ต.ค. 63 หยุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
- -
27 ก.ย. 63 โรงเรียนเป็นสนามสอบ ก.พ.
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 ก.ย. 63 มุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ
ณ โรงแรมรายาแกรนด์
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
18 ก.ย. 63 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
- ม.ๅ วัดต่างตา
- ม.2 อบรม ณ หอประชุม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
- ม.3 โดมเอนกประสงค์
- ม.4 อบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
- ม.5 วัดป่าสาลวัน
- ม.6 วัดอิสาน
ชุดโทนสีขาว ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 ก.ย. 63 ถึง 12 ก.ย. 63 คณะครูศึกษาดูงานที่จังหวัดตาก
ชุดฟอร์มโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 ก.ย. 63 พิธีบวงสรวงพระภูมิ เจ้าที่
ชุดโทนสีขาว หรือ สีสดใส ฝ่ายบริหารทั่วไป
09 ก.ย. 63 สอบ Pretest PISA ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 ก.ย. 63 ถึง 09 ก.ย. 63 สอบกลางภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 ก.ย. 63 ถึง 07 ก.ย. 63 หยุด ชดเชยวันสงกรานต์(4-5-6-7)
- -
26 ส.ค. 63 ฉีดวัคซินป้องไข้หวัดใหญ่สี่สายพันธ์ุ
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 ส.ค. 63 โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันCOVID-19
ชุดยุวกาชาด ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ส.ค. 63 อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาว
ชุดพละ ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ส.ค. 63 ประชุมคณะครู
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 ส.ค. 63 กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
16 ส.ค. 63 โรงเรียนเป็นสนามสอบเลื่อนตำแหน่งของ ธ.ก.ส.
ใส่ชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 ส.ค. 63 หยุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
- -
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชุดปกติขาว ชุดกากี สวมเสื้อผ้าโทนสีฟ้า ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 ก.ค. 63 ถึง 28 ก.ค. 63 หยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10(27-28)
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 ก.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 ก.ค. 63 ถึง 07 ก.ค. 63 หยุดเรียน ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
03 ก.ค. 63 ถวายเทียนพรรษา
ชุดสีขาว ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 มิ.ย. 63 เปิดภาคเรียน
แจ้งให้ นร.เตรียมอุปกรณ์ทำความะอาดห้องเรียน..มาให้พร้อม
นร.นั่งเรียนประจำห้อง/ครูเดินสอน...ตามห้องที่กำหนดให้

ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเช้า ม.1 และ ม.4
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเช้า ม.3 และ ม.6 ภาคบ่าย ม.2 และ ม.5
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 มิ.ย. 63 อบรมการพัฒนาข้าราชการครู
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 มิ.ย. 63 ถึง 11 มิ.ย. 63 อบรมการจัดการสอนออนไลน์ด้วย Google Meet และ Google Classroom
อบรมห้องโสต และห้องคอม 2 และคอม 4 /ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ม.1
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 พ.ค. 63 ถึง 19 พ.ค. 63 นักเรียนรับหนังสือเรียน ณ ห้องโสตฯ
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์
31 มี.ค. 63 ม.3 และ ม.6 รับใบประกาศและ ปพ.1
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4
ม.4 นักเรียนเดิม และ นักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่น
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1(ห้องเรียนทั่วไป)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1,ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 มี.ค. 63 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ SME)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
13 มี.ค. 63 พิธีมอบใบประกาศและปัจฉิมฯ นักเรียน ม.3 ม.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 มี.ค. 63 ประกาศผล ม.1(ห้องเรียนพิเศษ SME)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1(ห้องเรียนพิเศษ SME)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 อบรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 มี.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 สอบปลายภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-NET ม.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.พ. 63 เดิน-วิ่ง การกุศล ม.3 ม.6
05.30 เปิดรับลงทะเบียน
06.09 ปล่อยตัวจากหน้าโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
ชุดกีฬา นักเรียนใส่เสื้อกีฬาสี ครูใส่เสื้อสีม่วง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.พ. 63 วันสถาปนาโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
นักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ก.พ. 63 ถึง 26 ก.พ. 63 รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ SME)
ชุดนักเรีรยน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ก.พ. 63 ถึง 25 ก.พ. 63 สอบ GAT/PAT
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 ก.พ. 63 สอบปลายภาค นักเรียนทวิศึกษา
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 ก.พ. 63 กิจกรรมอำลาสถาบัน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.4 (นักเรียนเดิม)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 ก.พ. 63 แสดงผลงานวิชาการ Open House
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
07 ก.พ. 63 ตรวจสุขภาพประจำปี
ชุดสุภาพ งานอนามัยโรงเรียน
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 ม.ค. 63 ตลาดนัดการงานอาชีพ ครั้งที่ 2
ชุดนักเรียน/ชุดพละ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
29 ม.ค. 63 ประชุม ครูและบุคลากร เวลา 15.00 ณ ห้องโสต
22 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
  1. ลูกเสือ และ เนตรนารี   ที่ค่าย ไร่พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  2. ยุวกาชาด ที่ค่ายสุนิตา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
  3. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่สวนสัตว์นครราชสีมา
ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครู
ปีนี้จัดที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
09 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 ธ.ค. 62 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมวันเด็ก
เชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ชุดผ้าไทย
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ชุดโทนสีแดง สีเขียว กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
19 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 กีฬานักเรียน สพม. 31
ตัวแทนนักเรียน 200 คนเข้าร่วมพิธีเปิด 
ชุดกีฬา เสื้อสีม่วง กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พละศึกษา
18 ธ.ค. 62 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 ถวายเพลพระ 5 รูป จากวัดหนองหญ้างาม
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 ธ.ค. 62 ตลาดนัดการงานอาชีพ ครั้งที่ 1
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
16 ธ.ค. 62 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 ธ.ค. 62 Language Camp 2019
ค่าลงทะเบียน 150 บาท ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อทุกคน
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ธ.ค. 62 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4, 5, 6
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4, 5, 6 
ชุดพละ หัวหน้าระดับ ม.4-6
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
คัดเลือกตัวแทนพ่อดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรม
ชุดนักเรียน,ชุดโทนสีเหลือง,ผ้าไทย กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
02 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันเอดส์โลก
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พละศึกษา
29 พ.ย. 62 ถึง 05 ธ.ค. 62 ออกบูทนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9  “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” จะจัดขึ้น ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ชุดโทนสีม่วง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 พ.ย. 62 สอบธรรมสนามหลวง
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562
จึงขอเชิญชวนนักเรียนสมัครสอบระดับ ชั้น ตรี โท เอก
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
27 พ.ย. 62 ถ่ายภาพบุคลากร
ถ่ายภาพบุคลากร เพื่อจัดทำป้ายบุคลากรและเว็บไซต์
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
26 พ.ย. 62 ประชุม ครูและบุคลากร เวลา 15.00 ณ ห้องโสต
เรียนคาบละ 50 นาที
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 62 บริจาคโลหิต สถากาชาดไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
03 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 / 2561
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 / 2561
ชุดฟอร์มโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป