ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ค. 66 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
- -
08 มิ.ย. 66 กิจกรรมไหว้ครู
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 มิ.ย. 66 หยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชา
- -
04 มิ.ย. 66 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 พ.ค. 66 หยุด เนื่องในวันพืชมงคล
- -
15 พ.ค. 66 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 พ.ค. 66 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
09 พ.ค. 66 ปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
08 พ.ค. 66 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ
สุภาพ -
01 เม.ย. 66 มอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4
- ฝ่ายบริหารวิชาการ
26 มี.ค. 66 สอบคัดเลือก ม.4
- ฝ่ายบริหารวิชาการ
25 มี.ค. 66 สอบคัดเลือก ม.1
- ฝ่ายบริหารวิชาการ
16 มี.ค. 66 รับสมัคร ม.1 ม.4 เพิ่มเติม เริ่ม 16 มี.ค เป็นต้นไป
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
16 มี.ค. 66 ถึง 16 ก.พ. 66 อบรมการใช้งาน Canva เพื่อพัฒนาสื่อการสอน
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 มี.ค. 66 ผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 ก.พ. 66 ถึง 02 มี.ค. 66 สอบปลายภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
24 ก.พ. 66 กิจกรรมปัจฉิม/อำลาสถาบัน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
23 ก.พ. 66 ประชุมครูประจำเดือน
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 ก.พ. 66 กิจกรรม เดิน/วิ่ง
ชุดกีฬา กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พละศึกษา
07 ก.พ. 66 เลือกตั้งประธานนักเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 ม.ค. 66 ถึง 26 ม.ค. 66 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ชุดลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 ม.ค. 66 ประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน มกราคม 2566
สุภาพ -
19 ม.ค. 66 กิจกรรม MOU กัญชา-กัญชง
เสี้อโปโลสีขาว ชุดสูทสีส้มโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
03 ม.ค. 66 ถึง 05 ม.ค. 66 สอบกลางภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 ธ.ค. 65 ถึง 02 ม.ค. 66 หยุดปีใหม่
27 ธ.ค. 65 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
23 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ชุดโทนสีแดง สีเขียว ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
19 ธ.ค. 65 ถึง 20 ธ.ค. 65 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 พ.ย. 65 เทศน์ มหาชาติ (ส่งนักเรียน ม.5 เข้าร่วมกิจกรรม)
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 พ.ย. 65 ทัศนศึกษา ม.ปลาย

ครูใส่เสื้อสีขาว นักเรียนใส่ชุดพละ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 พ.ย. 65 เข้าค่ายนักเรียน SME
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 พ.ย. 65 ลูกเสือ ม.2 จำนวน 35 นายและครู ไปร่วมงาน วชิราวุธรำลึก ที่ รร.อุบลรัตน์ฯ
ชุดลูกเสือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 พ.ย. 65 กิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก (เรียน 50 นาที)
ชุดลูกเสือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
19 พ.ย. 65 เข้าค่าย English
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 พ.ย. 65 สอบธรรมสนามหลวง
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 พ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (รอบ 2)
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
06 พ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
-ม.ต้น ภาคเช้า
-ม.ปลาย ภาคบ่าย
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
31 ต.ค. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 ต.ค. 65 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 ก.ย. 65 ถึง 29 ก.ย. 65 สอบปลายภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 ก.ย. 65 ถึง 09 ก.ย. 65 ศึกษาดูงาน จ.นครนายก
01 ก.ย. 65 ถึง 07 ก.ย. 65 คณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ประเมิน ว.PA
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
01 ก.ย. 65 Sport Day
29 ส.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 65 กีฬาสี
26 ส.ค. 65 ซ้อมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา
15 ส.ค. 65 ถึง 16 ส.ค. 65 ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(SME) ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ชุดพละ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.ค. 65 ถึง 29 ก.ค. 65 หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
- -
18 ก.ค. 65 ถึง 20 ก.ค. 65 สอบกลางภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
13 ก.ค. 65 ถึง 15 ก.ค. 65 หยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
- -
24 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ชุดผ้าไทย ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมไหว้ครู
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
13 มิ.ย. 65 ประชุมครูและบุคลากร
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครอง
ชุดฟอร์มโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 มิ.ย. 65 ถึง 15 มิ.ย. 65 แก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส ครั้งที่ 2
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 พ.ค. 65 ถึง 31 พ.ค. 65 แก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส ครั้งที่ 1
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 พ.ค. 65 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 พ.ค. 65 วันวิสาขบูชา
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 พ.ค. 65 นักเรียนชั้น ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 พ.ค. 65 ครูลงเวลาปฏิบัคิราชการ
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 เม.ย. 65 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 เม.ย. 65 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 มี.ค. 65 ประกาศผลการเรียน 2/2564
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 มี.ค. 65 ถึง 15 มี.ค. 65 สอบ GAT/PAT ม.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 มี.ค. 65 ถึง 11 มี.ค. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 สอบ O-NET ม.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ชุดกิจกรรม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 ก.พ. 65 กิจกรรมทัศนศึกษา
ชุดพละ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 กิจกรรมอำลาสถาบัน
ชุดนักเรียน
16 ก.พ. 65 หยุด เนื่องในมาฆบูชา
- -
13 ก.พ. 65 สอบ O-NET ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 ก.พ. 65 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 ม.ค. 65 ถึง 28 ม.ค. 65 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4(ประเภทโควต้า)
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 ม.ค. 65 ถึง 13 ม.ค. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ธ.ค. 64 ประชุมครู ภาคเรียนที่ 2/2564
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันคริสต์มาส
สุภาพเน้นโทนสีแดง หรือสีเขียว กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
06 ธ.ค. 64 โรงเรียน เป็นสนามสอบของโรงเรียนตำรวจภูธร ภาค3
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
03 ธ.ค. 64 อบรม Coding in your area
นักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 ธ.ค. 64 อบรมนักเรียนตามโครงการ ขับขี่ปลอดภัยฯ
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 พ.ย. 64 ประชุมผู้ปกครอง
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
03 พ.ย. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
นักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 พ.ย. 64 นักเรียนรับวัคซีน ไฟเซอร์
ชุดพละ ฝ่ายบริหารทั่วไป
01 พ.ย. 64 ประชุมครู แจกตารางเรียน
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ต.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ/เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 ต.ค. 64 จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ประจำปีงบประมาณ 2565
เสื้อโรงเรียนลายใบไม้ ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 ต.ค. 64 อบรมออนไลน์ ว.PA สพม.นม.
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ต.ค. 64 โรงเรียนรับการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ชุดฟอร์มโรงเรียนสีน้ำเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ต.ค. 64 ถึง 17 ต.ค. 64 สอบคัดเลือกพนักงาน ธกส
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 ต.ค. 64 ประกาศผลการเรียน
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 ต.ค. 64 นักเรียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ที่ Central นครราชสีมา
ชุดพละ ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 ก.ย. 64 ถึง 01 ต.ค. 64 สอบปลายภาค
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 ก.ย. 64 หยุดเนื่องในวันมหิดล
- -
22 ก.ย. 64 ประชุมครู ออนไลน์
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 ส.ค. 64 เรียนชดเชยตามตารางวันศุกร์
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 ส.ค. 64 เรียนชดเชยตามตารางวันพุธ
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 ส.ค. 64 วันแม่แห่งชาติ
สีโทนพ้า ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 ส.ค. 64 เรียนชดเชยตามตารางวันจันทร์
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
31 ก.ค. 64 เรียนชดเชยตามตารางวันพฤหัส
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.ค. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สีโทนเหลือง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 ก.ค. 64 ถึง 27 ก.ค. 64 วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
ชุดโทนสีขาว ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 ก.ค. 64 เรียนชดเชยตามตารางวันอังคาร
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 ก.ค. 64 เรียนชดเชยตามตารางวันศุกร์
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 ก.ค. 64 เรียนชดเชยตามตารางวันพุธ
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 มิ.ย. 64 วันสุนทรภู่
สุภาพ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
19 มิ.ย. 64 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 มิ.ย. 64 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 มิ.ย. 64 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
05 มิ.ย. 64 ผู้ปกครอง รับ-จ่าย เงิน รับหนังสือเรียน
ม. 2 และ ม. 3 ภาคเช้า
ม. 4 และ ม. 6 ภาคบ่าย
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 มิ.ย. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
29 พ.ค. 64 ถึง 30 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 พ.ค. 64 อบรม OBECQA ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 พ.ค. 64 วันวิสาขบูชา
ชุดโทนสีขาว ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 พ.ค. 64 ประชุมครู ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 พ.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหนังสือห้องสมุด
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 พ.ค. 64 วันพืชมงคล/วันเทศกาลบุญบั้งไฟ
- -
04 พ.ค. 64 วันฉัตรมงคล
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 เม.ย. 64 มอบตัว ม.1 SME และ ผู้ได้รับทุนการศึกษา ม.4
มอบตัว / รายงานตัว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 การศึกษา 2564
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 เม.ย. 64 ปิดภาคเรียน 2/2563
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
03 เม.ย. 64 ถึง 04 เม.ย. 64 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 เม.ย. 64 สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และสอบชิงทุน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 เม.ย. 64 ทัศนศึกษา ม.1-3
ชุดพละ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 สอบปลายภาค ม.1-ม.5
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 มี.ค. 64 ถึง 29 มี.ค. 64 สอบ O-Net ม.6
สอบ 27 และ 29
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 มี.ค. 64 ประชุมครู ประจำเดือนมีนาคม 2564
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 มี.ค. 64 ประชุมผู้บริหาร สพม. นครราชสีมา
ภาคบ่าย
ประชุม การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการบูรณาการโดยการใช้พื้นที่เป็นฐานครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 สอบ Gat Pat
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
19 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 รับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และรับสมัครสอบชิงทุน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 มี.ค. 64 สอบปลายภาค นักเรียนชั้น ม.6 และ ม.5/5
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 มี.ค. 64 ประเมินรางวัลแห่งคุณภาพ OBECQA
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 มี.ค. 64 สอบ V-Net
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 มี.ค. 64 สอบธรรมสนามหลวง
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 มี.ค. 64 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 ก.พ. 64 หยุด เนื่องในมาฆบูชา
- -
26 ก.พ. 64 กิจกรรม พี่ชวนน้องเดิน..วิ่งออกกำลังกายฯ
ชุดกีฬา ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 ก.พ. 64 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 ก.พ. 64 หยุด เนื่องในวันตรุษจีน
- -
01 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 สอบกลางภาค 2/2563
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 ม.ค. 64 กิจกรรมวันปีใหม่
นักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
20 ม.ค. 64 ประชุมครู ประจำเดือนมกราคม 2564
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ม.ค. 64 วันครู
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 ม.ค. 64 ถึง 15 ม.ค. 64 เนื่องจาก สถานการณ์ COVID -19 จึงปิดเรียน 11-15 ม.ค. 2564
- -
31 ธ.ค. 63 ถึง 03 ม.ค. 64 หยุด เนื่องในวันปีใหม่ (31 ธ.ค.63 และ 1-3 ม.ค 64 )
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 ธ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63 เนื่องจาก สถานการณ์ COVID -19 จึงปิดเรียน 28-30 ธ.ค.63
ให้เรียนออนไลน์ จากที่บ้าน และให้คณะครู WORK FROM HOME
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ครูโทนสีแดง / เขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 ธ.ค. 63 กิจกรรม เสริมทัพ อัปสกิล ติวตรงจุด ม.3 และ ม.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 ธ.ค. 63 ถึง 18 ธ.ค. 63 สอบ Pretest O-NET ม.3 และ ม.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 ธ.ค. 63 ถึง 13 ธ.ค. 63 หยุด เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ (10-11-12-13)
- -
09 ธ.ค. 63 ทัศนศึกษา ม.4- ม.6
ม.4 แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดขอนแก่น
ม.5 Dream World
ม.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า
ชุดพละสีน้ำเงิน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 ธ.ค. 63 กรีฑา คณะสี
01 ธ.ค. 63 ถึง 03 ธ.ค. 63 กีฬาสี
30 พ.ย. 63 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2563
29 พ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง
ม.ต้นเช้า
ม.ปลายบ่าย
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
19 พ.ย. 63 ถึง 22 พ.ย. 63 หยุด ตามมติคณะรัฐมนตรี (19-20-21-22)
- -
13 พ.ย. 63 นักเรียนปิดภาคเรียน 1/2563
09 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบปลายภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 ต.ค. 63 คณะครูประชุมประจำเดือน เวลา 15.00น
สุภาพ -
23 ต.ค. 63 หยุด เนื่องในวันปิยมหาราช (23-24-25)
- -
21 ต.ค. 63 ปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี
ชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ต.ค. 63 บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย
สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 ต.ค. 63 หยุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
- -
27 ก.ย. 63 โรงเรียนเป็นสนามสอบ ก.พ.
สุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 ก.ย. 63 มุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ
ณ โรงแรมรายาแกรนด์
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
18 ก.ย. 63 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
- ม.1 วัดต่างตา
- ม.2 อบรม ณ หอประชุม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
- ม.3 โดมเอนกประสงค์
- ม.4 อบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
- ม.5 วัดป่าสาลวัน
- ม.6 วัดอิสาน
ชุดโทนสีขาว ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 ก.ย. 63 ถึง 12 ก.ย. 63 คณะครูศึกษาดูงานที่จังหวัดตาก
ชุดฟอร์มโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 ก.ย. 63 พิธีบวงสรวงพระภูมิ เจ้าที่
ชุดโทนสีขาว หรือ สีสดใส ฝ่ายบริหารทั่วไป
09 ก.ย. 63 สอบ Pretest PISA ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 ก.ย. 63 ถึง 09 ก.ย. 63 สอบกลางภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 ก.ย. 63 ถึง 07 ก.ย. 63 หยุด ชดเชยวันสงกรานต์(4-5-6-7)
- -
26 ส.ค. 63 ฉีดวัคซินป้องไข้หวัดใหญ่สี่สายพันธ์ุ
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 ส.ค. 63 โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันCOVID-19
ชุดยุวกาชาด ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ส.ค. 63 อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาว
ชุดพละ ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ส.ค. 63 ประชุมคณะครู
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
18 ส.ค. 63 กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
16 ส.ค. 63 โรงเรียนเป็นสนามสอบเลื่อนตำแหน่งของ ธ.ก.ส.
ใส่ชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 ส.ค. 63 หยุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
- -
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชุดปกติขาว ชุดกากี สวมเสื้อผ้าโทนสีฟ้า ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 ก.ค. 63 ถึง 28 ก.ค. 63 หยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10(27-28)
- ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 ก.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 ก.ค. 63 ถึง 07 ก.ค. 63 หยุดเรียน ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
03 ก.ค. 63 ถวายเทียนพรรษา
ชุดสีขาว ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 มิ.ย. 63 เปิดภาคเรียน
แจ้งให้ นร.เตรียมอุปกรณ์ทำความะอาดห้องเรียน..มาให้พร้อม
นร.นั่งเรียนประจำห้อง/ครูเดินสอน...ตามห้องที่กำหนดให้

ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเช้า ม.1 และ ม.4
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเช้า ม.3 และ ม.6 ภาคบ่าย ม.2 และ ม.5
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 มิ.ย. 63 อบรมการพัฒนาข้าราชการครู
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 มิ.ย. 63 ถึง 11 มิ.ย. 63 อบรมการจัดการสอนออนไลน์ด้วย Google Meet และ Google Classroom
อบรมห้องโสต และห้องคอม 2 และคอม 4 /ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน ม.1
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 พ.ค. 63 ถึง 19 พ.ค. 63 นักเรียนรับหนังสือเรียน ณ ห้องโสตฯ
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์
31 มี.ค. 63 ม.3 และ ม.6 รับใบประกาศและ ปพ.1
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4
ม.4 นักเรียนเดิม และ นักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่น
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1(ห้องเรียนทั่วไป)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1,ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 มี.ค. 63 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ SME)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
13 มี.ค. 63 พิธีมอบใบประกาศและปัจฉิมฯ นักเรียน ม.3 ม.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 มี.ค. 63 ประกาศผล ม.1(ห้องเรียนพิเศษ SME)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1(ห้องเรียนพิเศษ SME)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 อบรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 มี.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 สอบปลายภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-NET ม.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.พ. 63 เดิน-วิ่ง การกุศล ม.3 ม.6
05.30 เปิดรับลงทะเบียน
06.09 ปล่อยตัวจากหน้าโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
ชุดกีฬา นักเรียนใส่เสื้อกีฬาสี ครูใส่เสื้อสีม่วง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.พ. 63 วันสถาปนาโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
นักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ก.พ. 63 ถึง 26 ก.พ. 63 รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ SME)
ชุดนักเรีรยน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ก.พ. 63 ถึง 25 ก.พ. 63 สอบ GAT/PAT
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 ก.พ. 63 สอบปลายภาค นักเรียนทวิศึกษา
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 ก.พ. 63 กิจกรรมอำลาสถาบัน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.4 (นักเรียนเดิม)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 ก.พ. 63 แสดงผลงานวิชาการ Open House
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
07 ก.พ. 63 ตรวจสุขภาพประจำปี
ชุดสุภาพ งานอนามัยโรงเรียน
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 ม.ค. 63 ตลาดนัดการงานอาชีพ ครั้งที่ 2
ชุดนักเรียน/ชุดพละ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
29 ม.ค. 63 ประชุม ครูและบุคลากร เวลา 15.00 ณ ห้องโสต
22 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
  1. ลูกเสือ และ เนตรนารี   ที่ค่าย ไร่พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  2. ยุวกาชาด ที่ค่ายสุนิตา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
  3. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่สวนสัตว์นครราชสีมา
ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครู
ปีนี้จัดที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
09 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 ธ.ค. 62 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมวันเด็ก
เชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ชุดผ้าไทย
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ชุดโทนสีแดง สีเขียว กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
19 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 กีฬานักเรียน สพม. 31
ตัวแทนนักเรียน 200 คนเข้าร่วมพิธีเปิด 
ชุดกีฬา เสื้อสีม่วง กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พละศึกษา
18 ธ.ค. 62 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 ถวายเพลพระ 5 รูป จากวัดหนองหญ้างาม
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 ธ.ค. 62 ตลาดนัดการงานอาชีพ ครั้งที่ 1
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
16 ธ.ค. 62 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 ธ.ค. 62 Language Camp 2019
ค่าลงทะเบียน 150 บาท ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อทุกคน
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ธ.ค. 62 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4, 5, 6
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4, 5, 6 
ชุดพละ หัวหน้าระดับ ม.4-6
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
คัดเลือกตัวแทนพ่อดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรม
ชุดนักเรียน,ชุดโทนสีเหลือง,ผ้าไทย กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
02 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันเอดส์โลก
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พละศึกษา
29 พ.ย. 62 ถึง 05 ธ.ค. 62 ออกบูทนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9  “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” จะจัดขึ้น ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ชุดโทนสีม่วง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 พ.ย. 62 สอบธรรมสนามหลวง
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562
จึงขอเชิญชวนนักเรียนสมัครสอบระดับ ชั้น ตรี โท เอก
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
27 พ.ย. 62 ถ่ายภาพบุคลากร
ถ่ายภาพบุคลากร เพื่อจัดทำป้ายบุคลากรและเว็บไซต์
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
26 พ.ย. 62 ประชุม ครูและบุคลากร เวลา 15.00 ณ ห้องโสต
เรียนคาบละ 50 นาที
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 62 บริจาคโลหิต สถากาชาดไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
03 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 / 2561
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 / 2561
ชุดฟอร์มโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป