ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง
ชุดฟอร์มโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 พ.ค. 63 เปิดภาคเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 เม.ย. 63 ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน ม.1 ม.4
ม.1 ห้องเรียนทั่วไป
ม.4 นักเรีนยเดิม และ นักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่น
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
31 มี.ค. 63 ม.3 และ ม.6 รับใบประกาศและ ปพ.1
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4
ม.4 นักเรียนเดิม และ นักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่น
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1(ห้องเรียนทั่วไป)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1,ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 มี.ค. 63 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ SME)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
13 มี.ค. 63 พิธีมอบใบประกาศและปัจฉิมฯ นักเรียน ม.3 ม.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 มี.ค. 63 ประกาศผล ม.1(ห้องเรียนพิเศษ SME)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1(ห้องเรียนพิเศษ SME)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 อบรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 มี.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 สอบปลายภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-NET ม.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.พ. 63 เดิน-วิ่ง การกุศล ม.3 ม.6
05.30 เปิดรับลงทะเบียน
06.09 ปล่อยตัวจากหน้าโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
ชุดกีฬา นักเรียนใส่เสื้อกีฬาสี ครูใส่เสื้อสีม่วง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.พ. 63 วันสถาปนาโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
นักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ก.พ. 63 ถึง 26 ก.พ. 63 รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ SME)
ชุดนักเรีรยน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ก.พ. 63 ถึง 25 ก.พ. 63 สอบ GAT/PAT
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 ก.พ. 63 สอบปลายภาค นักเรียนทวิศึกษา
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 ก.พ. 63 กิจกรรมอำลาสถาบัน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.4 (นักเรียนเดิม)
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 ก.พ. 63 แสดงผลงานวิชาการ Open House
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
07 ก.พ. 63 ตรวจสุขภาพประจำปี
ชุดสุภาพ งานอนามัยโรงเรียน
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 ม.ค. 63 ตลาดนัดการงานอาชีพ ครั้งที่ 2
ชุดนักเรียน/ชุดพละ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
29 ม.ค. 63 ประชุม ครูและบุคลากร เวลา 15.00 ณ ห้องโสต
22 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
  1. ลูกเสือ และ เนตรนารี   ที่ค่าย ไร่พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  2. ยุวกาชาด ที่ค่ายสุนิตา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
  3. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่สวนสัตว์นครราชสีมา
ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครู
ปีนี้จัดที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
09 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาค
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 ธ.ค. 62 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมวันเด็ก
เชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ชุดผ้าไทย
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ชุดโทนสีแดง สีเขียว กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
19 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 กีฬานักเรียน สพม. 31
ตัวแทนนักเรียน 200 คนเข้าร่วมพิธีเปิด 
ชุดกีฬา เสื้อสีม่วง กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พละศึกษา
18 ธ.ค. 62 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 ถวายเพลพระ 5 รูป จากวัดหนองหญ้างาม
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 ธ.ค. 62 ตลาดนัดการงานอาชีพ ครั้งที่ 1
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
16 ธ.ค. 62 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 ธ.ค. 62 Language Camp 2019
ค่าลงทะเบียน 150 บาท ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อทุกคน
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ธ.ค. 62 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4, 5, 6
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4, 5, 6 
ชุดพละ หัวหน้าระดับ ม.4-6
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
คัดเลือกตัวแทนพ่อดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรม
ชุดนักเรียน,ชุดโทนสีเหลือง,ผ้าไทย กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
02 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันเอดส์โลก
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พละศึกษา
29 พ.ย. 62 ถึง 05 ธ.ค. 62 ออกบูทนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9  “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” จะจัดขึ้น ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ชุดโทนสีม่วง ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 พ.ย. 62 สอบธรรมสนามหลวง
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562
จึงขอเชิญชวนนักเรียนสมัครสอบระดับ ชั้น ตรี โท เอก
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
27 พ.ย. 62 ถ่ายภาพบุคลากร
ถ่ายภาพบุคลากร เพื่อจัดทำป้ายบุคลากรและเว็บไซต์
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
26 พ.ย. 62 ประชุม ครูและบุคลากร เวลา 15.00 ณ ห้องโสต
เรียนคาบละ 50 นาที
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 62 บริจาคโลหิต สถากาชาดไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
03 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 / 2561
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 / 2561
ชุดฟอร์มโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป