แหล่งโบราณคดี
แหล่งโบราณคดีบ้านโคกปราสาท

แหล่งโบราณคดีบ้านโคกปราสาท


                        เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีคุณค่าในการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยแหล่งโบราณคดีบ้านโคกปราสาท ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสุรนารีิวิทยา ๒ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งที่มีการขุดค้นเบื้องต้นด้วยความบังเอิญ ในขณะขุดสร้างอาคารเรียนของทางโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  ซึ่งได้พบซากกระดูกมนุษย์ และภาชนะเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น หม้อก้นตัด หม้อปากแตร ชาม พาน กำไลหินอ่อน ขวานหิน และจากการขุดค้นเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่กองงานโบราณคดีที่ 6 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้พบหลักฐานเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเช่น โครงกระดูกมนุษย์ หม้อปากแตร จึงเป็นที่มาของคำขวัญตำบลหนองกระทุ่มที่ว่า

"เจดีย์ใหญ่วัดหนองหญ้างาม
ลือนามลอดช่องหนองกระทุ่ม
เหนียวนุ่มขนมจีนบ้านพระ
แหล่งศิลปโบราณคดีโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒"


โครงกระดูกโบราณ
ภาชนะโบราณ
หม้อโบราณ
เวลาเปิด - ปิด

เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา เวลา 8.30-16.00 น