ธนาคารโรงเรียน
ธนาคารโรงเรียน
                        โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ได้จัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้น บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 เพื่อให้บริการ รับฝาก  ถอนเงิน สำหรับนักเรียนและบุคลากร อันเป็นการฝึกนิสัยการเก็บออม ให้กับนักเรียน ดังคำกลอนของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทยที่กล่าวไว้ว่า

"มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท  อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
จงใช้น้อยกินน้อยค่อยบรรจง  อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ  ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน
เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล  จงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรันทดใจ
ด้วยชนกชนนีนั้นมีคุณ  ได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่
อุ้มอุทรป้อนข้าวไปเท่าไร  หมายจะได้พึ่งพาธิดาดวง"

วันและเวลาเปิดทำการ
  • วันจันทร์ - พุธ - ศุกร์
  • เวลา 07.00-08.00 และ 11.50-12.50 น

สถานที่ตั้ง ธนาคารโรงเรียน