ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารชุดการสอนสื่อประสม เรื่อง Flash สุดหรรษา
ชื่ออาจารย์ : นายจารุภัทร ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,16:21  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน การสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Game Maker
ชื่ออาจารย์ : นายอภัชัย ธิติพัศุทธิ์กุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,21:41  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..