ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล ประกายเพชร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางอัมพร นันทะเสนา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,08:41  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "เพชรสามัญ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางอัมพร นันทะเสนา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,11:14  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "คนดี ศรีย่าโม" ประจำปี 2562 และรางวัล "เพชรสามัญ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรนิภา โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,11:13  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "เพชรสามัญ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรางค์ นิลผาย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,11:11  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "เพชรสามัญ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายประสงค์ รุ่นใหม่
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,11:09  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนออนไลน์ สถิติศาสตร์และข้อมูล
ชื่ออาจารย์ : นางนิยตา วิลัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,08:20  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..