ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Verb to be
ชื่ออาจารย์ : Goeth Mokular Barace
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2562,11:51  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Verb to have
ชื่ออาจารย์ : Goeth Mokular Barace
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2562,11:50  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Verb to do
ชื่ออาจารย์ : Goeth Mokular Barace
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2562,11:50  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารชุดการสอนสื่อประสม เรื่อง Flash สุดหรรษา
ชื่ออาจารย์ : นายจารุภัทร ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,16:21  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน การสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Game Maker
ชื่ออาจารย์ : นายอภัชัย ธิติพิศุทธิ์กุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,21:41  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..