ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางอัมพร นันทะเสนา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,08:41  อ่าน 70 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล ประกายเพชร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2563
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2563,08:41   อ่าน 70 ครั้ง