ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1.แผนการเรียนปกติ
   ค่าศึกษาเล่าเรียน(ค่าเทอม) ประมาณ  __________บาท/ภาคเรียน

2.แผนการเรียน SME เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
   ค่าศึกษาเล่าเรียน(ค่าเทอม) ประมาณ  __________บาท/ภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   ค่าศึกษาเล่าเรียน(ค่าเทอม) ประมาณ  __________บาท/ภาคเรียน

2. แผนการเรียน สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
   ค่าศึกษาเล่าเรียน(ค่าเทอม) ประมาณ  __________บาท/ภาคเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

-  แผนการเรียน ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรียนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครราชสีมา) ได้วุฒิ ม.6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Vocational Certificate)

   ค่าศึกษาเล่าเรียน(ค่าเทอม) ประมาณ  __________บาท/ภาคเรียน


รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงบประมาณ 044-927070
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน

รายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 434.7 KB