ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1.แผนการเรียนปกติ
   ค่าศึกษาเล่าเรียน(ค่าเทอม) ประมาณ  __________บาท/ภาคเรียน

2.แผนการเรียน SME เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
   ค่าศึกษาเล่าเรียน(ค่าเทอม) ประมาณ  __________บาท/ภาคเรียน


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   ค่าศึกษาเล่าเรียน(ค่าเทอม) ประมาณ  __________บาท/ภาคเรียน

2. แผนการเรียน สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
   ค่าศึกษาเล่าเรียน(ค่าเทอม) ประมาณ  __________บาท/ภาคเรียน

3. แผนการเรียน สองหลักสูตร(ทวิภาคี) คอมพิวเตอร์ศึกษา (เรียนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครราชสีมา)
   ค่าศึกษาเล่าเรียน(ค่าเทอม) ประมาณ  __________บาท/ภาคเรียน

4. แผนการเรียน คหกรรม
   ค่าศึกษาเล่าเรียน(ค่าเทอม) ประมาณ  __________บาท/ภาคเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงบประมาณ 044-927070

หลักสูตรที่เปิดสอน

รายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 865.53 KB