วิธีใช้งานอินเทอร์เน็ต True
วิธีใช้งานอินเทอร์เน็ต True

วิธีใช้งานอินเทอร์เน็ต True

1. เปิดไวไฟ เครื่อง แล้วเลือกสัญญาณไวไฟเป็น .@ TRUEWIFI
2. ขอรหัสผ่านโดยการกด  *871*4#  แล้วกดโทรออก
3. ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย เบอร์โทรศัพท์ทรู
4. ป้อนรหัสผ่านที่ได้รับทาง SMS
5. กด เข้าสู่ระบบ
พื้นที่ให้บริการ
มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ ติดตั้งจำนวนทั้งสิ้น 24 ตัว ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
รองรับการใช้งานพร้อมกันมากกว่า  1,000 คน
หอประชุม
มีตัวกระจายสัญญาณไวไฟทั้งหมด 12 ตัวติดตั้งตามส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- ชั้นบนหอประชุม  จำนวน 6 ตัว
- ห้องสมุด จำนวน 2 ตัว
- รอบหอประชุม จำนวน 4 ตัว ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบหอประชุม

โรงอาหาร
มีตัวกระจายสัญญาณ ติดตั้ง จำนวน 6 ตัว
โดมอเนกประสงค์
มีตัวกระจายสัญญาณ ติดตั้ง จำนวน 1 ตัว 
(ติดตั้งด้านหลังอาคาร 1 เพื่อปล่อยสัญญาณบริเวณด้านในโดม)
ห้องเรียนหน้าอุทยานรักการอ่าน
มีตัวกระจายสัญญาณ ติดตั้ง จำนวน 2 ตัว
โดยติดตั้งที่เสาไฟ หัวและท้ายห้องเรียน
ทางเดิน Cover way
มีตัวกระจายสัญญาณ ติดตั้ง จำนวน 2 ตัว
โดยติดตั้งตรง เสาไฟข้าง Cover Way
อาคารประชาสัมพันธ์
มีตัวกระจายสัญญาณ ติดตั้ง จำนวน 1 ตัว
อยู่ด้านในตัวอาคาร