วิธีใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS
จุดให้บริการ Wi-Fi AIS
จุดให้บริการ Wi-Fi AIS

อาคาร 3 
ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi ชั้น 1 จำนวน 4 ตัว

โดมอเนกประสงค์
ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi  จำนวน 2 ตัว 


วิธีใช้งานอินเทอร์เน็ต AIS
ขอรหัส Super Wi-Fi ฟรี กด *388*1# โทรออก 

1. จากนั้นให้ ไปที่ Setting เพื่อเปิด Wi-Fi
2. เลือก
@ AIS WiFi
3. ป้อน Username และ Password ที่ได้รับมา
4. เมื่อ Login สำเร็จ สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ทันที