ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งตารางสอบปลายภาค กำหนดการเปิด/ปิด ภาคเรียน
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63
เชิญร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย 19 ต.ค. 63
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 63
ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายความอาลัย
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 63
การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกาษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 63
กำหนดให้วันที่ 4,7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
กฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2563
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 63
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
แจ้งยกเลิกแนวทางจัดประชุม อบรม สัมมนา ฯ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63
กำหนดการรับหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
แนวปฏิบัติในการทดลองจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
การปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 63
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ของไวรัส COVID-2019
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 63
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณี COVID-19
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63
ผู้ว่าฯสั่งปิดสถานศึกษาในจ.นครราชสีมา 22 มี.ค. ถึง 12 เม.ย. 63
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศปิดการเรียนการสอน 14 วัน และเลื่อนการรับสมัครนักเรียน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2563
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมผู้นำยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63