ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง 2/2564(วันที่ 13 พ.ย.64)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 64
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
การเปิดโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
การปรับการเรียนการสอนชดเชย
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 64
โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา(เยียวยานักเรียน 2,000 บาท)
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
การคืนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 64
ประกาศปิดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 2-31 ส.ค. 64
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
ประกาศปิดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 12-30 ก.ค. 64
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
ประกาศ การสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1/2564(ฉบับที่ 2)
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
ประกาศปิดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-13 ก.ค. 64
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 64
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ให้ปิดสถานศึกษา 29 มิ.ย. -13 ก.ค. 64
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
ประกาศปิดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-30 มิ.ย. 64
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็น 14 มิ.ย.64
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
มาตรการในสถาณการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอก 3
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 64