ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาค 2/2565 (ม.6)
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค 2/2565 (ม.5)
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค 2/2565 (ม.4)
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค 2/2565 (ม.1-3)
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
แจ้งปิดเรียน ในวันที่ 25-26 ม.ค.2566
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
แจ้งปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ 16 ม.ค.2566
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ตารางสอบกลางภาค 2/2565 (ม.6)
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค 2/2565 (ม.5)
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค 2/2565 (ม.4)
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค 2/2565 (ม.1-3)
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 65
แจ้งกำหนดการสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 65
แจ้งปิดเรียนภายใน 25 พ.ย. 2565
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
แจ้งกำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียน ที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 65
ตารางสอบปลายภาค 1/2565 (ม.1-3)
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาค 1/2565 (ม.4)
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาค 1/2565 (ม.5)
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาค 1/2565 (ม.6)
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง 1/2565
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 65