ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาฯ
ด้วย สพฐ. จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยจัดทำร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.... มาเพื่อร่วมพิจารณาให้ความคิดและข้อเสนอแนะผ่านทาง http://forms.gle/jga2UprRZXmZrMHw5 หรือ QR CODE ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และประชาชนร่วมพิจารณา ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามเวบไซต์หรือ QR CODE ด้านล่าง ภายใน 31 ก.ค. 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 36 ครั้ง