ขอแสดงความยินดี
คุณครูสุธารดี จันทพรม ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูสมคิด เกวขุนทด ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็น ครูชำนาญการ
คุณครูนิยตา วิลัย ชนะเลิศฯ รางวัล ประกายเพชร ประจำปี 2564 จาก สพม.นครราชสีมา
คุณครูอัมพร นันทะเสนา ได้รับรางวัล ประกายเพชร ประจำปี 2563 จาก สพม.31
ด.ญ. อมิตา ฐิตาคม ม.1/6 รองชนะเลิศอันดับ 2 Miss Preteen Top Model International Asian 2020
ดช.ธัญเทพ สนิทพงษ์ นักเรียนชั้น ม. 1/3 ชนะเลิศ การแข่งขันแบตมินตัน ประเภทมือ NEW BORN (มือใหม่)
ด.ญ.ไปรยา มีถม นักเรียนชั้น ม. 3/3 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกวด TOP Model Thailand 2020
ด.ญ.ณัทชพร เดสันเทียะ ม.3/1 ผลสอบ O-NET ภาษาไทย 85 คะแนน
ด.ญ.นิธิวดี แห่งสันเทียะ ม.3/3 ผลสอบ O-NET ภาษาไทย 82 คะแนน
ด.ญ.ศรานภา อาจณรงค์ ม.3/1 ผลสอบ O-NET ภาษาไทย 81 คะแนน
ด.ช.ธนภัทร เกตุนอก ม.3/1 ผลสอบ O-NET ภาษาไทย 80 คะแนน