ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
แนวปฏิบัติในการทดลองจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
การปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 63
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ของไวรัส COVID-2019
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 63
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณี COVID-19
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63
ผู้ว่าฯสั่งปิดสถานศึกษาในจ.นครราชสีมา 22 มี.ค. ถึง 12 เม.ย. 63
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศปิดการเรียนการสอน 14 วัน และเลื่อนการรับสมัครนักเรียน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2563
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมผู้นำยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งดับไฟฟ้าในวันที่ 7 มีนาคม เพื่อปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
สพฐ. ให้งดกิจกรรม สอบเสร็จให้ปิดเทอม
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 63
สำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 63
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภาค
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 63
เชิญส่งผลงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 63
รับสมัครคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 63
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(พว.)
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 63