ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาค 1/2565 (ม.1-3)
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาค 1/2565 (ม.4)
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาค 1/2565 (ม.5)
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาค 1/2565 (ม.6)
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง 1/2565
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 65
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนเป็นแบบ On line 7- 11 มี.ค.65
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 65
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนเป็นแบบ On line 28 ก.พ. -4 มี.ค.65
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 65
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนเป็นแบบ On line 10-14 ม.ค.65
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 65
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนเป็นแบบ On line 4-7 ม.ค.65
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอน On line 7-9 ธ.ค.64
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
ประชุมผู้ปกครอง 2/2564(วันที่ 13 พ.ย.64)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 64
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอน 3-5 พ.ย.64
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
การเปิดโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน(เริ่ม1 ก.ย.64)
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
การปรับการเรียนการสอนชดเชย
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 64
โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา(เยียวยานักเรียน 2,000 บาท)
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
การคืนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 64