ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564
จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ (19 เม.ย.2564) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้หารือร่วมกับ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์เปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
 
โดยเบื้องต้น จะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2564 ว่าจะสามารถเปิดเรียนในเดือนพ.ค.2564 ได้หรือไม่ แต่ขณะนี้กำหนดการเปิดเทอมตามเดิม คือ วันที่ 17 พ.ค.นี้ โดนจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ หากประเมินแล้วสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ อาจต้องยืดระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 1 มิ.ย.2564 โดยจะต้องมีการพูดคุย รวบรวมข้อมูล รับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่าย ก่อนตัดสินใจ โดยจะยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ศธ.จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน ดังนี้
  1. ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา ครู และบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่น ๆ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
  2. สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
  3. ครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
  4. จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 126 ครั้ง