ขอแสดงความยินดี
คุณครูอัมพร นันทะเสนา ได้รับรางวัล ประกายเพชร ประจำปี 2565 จาก สพม.31
คุณครูสุธารดี จันทพรม ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูสมคิด เกวขุนทด ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็น ครูชำนาญการ
คุณครูนิยตา วิลัย ชนะเลิศฯ รางวัล ประกายเพชร ประจำปี 2564 จาก สพม.นครราชสีมา
คุณครูอัมพร นันทะเสนา ได้รับรางวัล ประกายเพชร ประจำปี 2563 จาก สพม.31
ด.ญ. อมิตา ฐิตาคม ม.1/6 รองชนะเลิศอันดับ 2 Miss Preteen Top Model International Asian 2020
ดช.ธัญเทพ สนิทพงษ์ นักเรียนชั้น ม. 1/3 ชนะเลิศ การแข่งขันแบตมินตัน ประเภทมือ NEW BORN (มือใหม่)
ด.ญ.ไปรยา มีถม นักเรียนชั้น ม. 3/3 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกวด TOP Model Thailand 2020
ด.ญ.ณัทชพร เดสันเทียะ ม.3/1 ผลสอบ O-NET ภาษาไทย 85 คะแนน
ด.ญ.นิธิวดี แห่งสันเทียะ ม.3/3 ผลสอบ O-NET ภาษาไทย 82 คะแนน
ด.ญ.ศรานภา อาจณรงค์ ม.3/1 ผลสอบ O-NET ภาษาไทย 81 คะแนน
ด.ช.ธนภัทร เกตุนอก ม.3/1 ผลสอบ O-NET ภาษาไทย 80 คะแนน