ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ เงินเดือน 10,000 บาท(23 พ.ค. 66)
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 66
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.6 ตำแหน่ง นักการภารโรง เงินเดือน 8,000 บาท(10 พ.ค. 66)
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 66
รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ปริญญาตรี วิชาเอก คณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000 บาท(4 พ.ย. 65)
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 65
รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง เงินเดือน 25,000 บาท(1 ก.ค. 65)
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง เงินเดือน 25,000 บาท(20 มิ.ย. 65)
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง เงินเดือน 25,000 บาท(10 มิ.ย. 65)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
ประกาศผล ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน เงินเดือน 12,000 บาท(7 มิ.ย. 2565)
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน เงินเดือน 12,000 บาท(27 พ.ค. 2565)
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000 บาท(25 เม.ย. 2565)
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000 บาท(7 มี.ค. 2565)
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000 บาท(15 พ.ย.2564)
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000 บาท(1 พ.ย.2564)
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ เงินเดือน 9,000 บาท(1 ต.ค.2563)
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 63
รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง เงินเดือน 25,000 บาท
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ เงินเดือน 9,000 บาท
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(6 ม.ค. 2563)
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 63