จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 318 ล/30 และซ่อมแซมบ้านพักครู
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
รับสมัครผู้ประกอบการร้านกาแฟ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
ประกวดราคา จำหน่ายก๋วยเตี๋ยวในโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
ประกวดราคา แผนคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักเรียน
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 63
ประกาศผล การประกวดราคา ร้านจำหน่ายสินค้าสวัสดิการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
ประกวดราคา สรรหาผู้รับจ้างบริการรถตู้รับ-ส่ง นักเรียน จำนวน 3 คัน
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63
ประกวดราคา ร้านจำหน่ายสินค้าสวัสดิการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 63