.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ โรงเรียนรางวัลพระราชทานปี2551        

          ผู้อำนวยการ ดร.สุพล  จอกทอง      ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

 

                    

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 

 
 

  หน้าหลัก    ผลงานศิลปหัตถกรรม2558 
ผลงานศิลปหัตถกรรม2558
 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่  สพม. 31 ปี 2558

ชนะเลิศ

๑.การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากตอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

เหรีญทอง  จากกลุ่มการงานอาชีพ

๒. การขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 เหรีญทอง  จากกลุ่มศิลปะ

๓. จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  เหรีญทอง  จากกลุ่มการงานอาชีพ

รองชนะเลิศอันดับ 1

1. ขับร้องประสานเสียง ม.4- ม.6   เหรีญทอง  จากศิลปะ

2. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.4- ม.6  เหรีญทอง  จากศิลปะ

3. ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4- ม.6

เหรีญทอง  จากกลุ่มการงานอาชีพ

4. การสร้างเกมส์สร้างสรรค์คอมพิวเตอร์   ม.1- ม.3

เหรีญทอง  จากกลุ่มการงานอาชีพ

5. แปรรูปอาหาร ม.1- ม.3 เหรีญทอง  จากกลุ่มการงานอาชีพ

6. การแกะสลักผักผลไม้ ม.4- ม.6  เหรีญทอง  จากกลุ่มการงานอาชีพ

7. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1- ม.3

เหรีญเงิน จากกลุ่มการงานอาชีพ

8. จักสานไม้ไผ่ ม.4- ม.6  เหรีญเงิน จากกลุ่มการงานอาชีพ

9. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ม.4- ม.6

เหรีญทองแดง  จากกลุ่มการงานอาชีพ

 รองชนะเลิศอันดับ 2

1. มารยาทไทย ม.4- ม.6 เหรีญทอง  จากกลุ่มสาระสังคมศึกษา

2. นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์   เหรีญทอง  จากศิลปะ

3. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.1- ม.3

เหรีญทอง  จากกลุ่มการงานอาชีพ

4. การสร้ง webpage ประเภท Web Editior  ม.1- ม.3

เหรีญเงิน  จากกลุ่มการงานอาชีพ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคอีสาน ครั้งที่ ๖๕  จ.สุรินทร์

1.เหรียญทอง การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม..3

88.25 คะแนน อับดับที่ 6 ครูพรศักดิ์ ฉุยจอหอ ผู้ฝึกสอน

2. เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม..3  คะแนน 80 อับดับที่ 15  ครูทิฆัมพร ศรีวัฒนพงศ์ และครูเกื้อ สิริการ ผู้ฝึกสอน

2.1ด.ญ. คฑามาศ มวยขุนทด 2.2ด.ญ.ดวงกมล ศรีโมรา 2.3ด.ญ.ศิรดา อ่วมขันธ์

3. เหรียญทองแดง งานสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม..6   คะแนน 66.67 อันดับที่ 28

3.1 นายอนาวิล จงอุ้มกลาง  3.2 นายชาคริต เศวตนลินทล

ครูฝึกสอน นายเกื้อ สิริการ  นส.ทฆัมพร ศรีวัฒนพงศ์

 
 
 
 
กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.198.147.221
คุณเข้าชมลำดับที่ 313,584
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2